tunavenasparbank.se

Trombocytos livsfarligt

leave a comment

Essentiell trombocytos (se lexikon) är en relativt ovanlig sjukdom men inte helt främmande. Trombocyter har en fantastisk förmåga att läka uppkomna skador på cellerna. Ett exempel är en skärskada där blodkärl gått sönder. På det sättet bidrar de till uppkomsten av ett skyddande internt ”förband” som tätar skadan och hindrar blödning från kärlet.
 Ordet ”trombocytos” betyder att antalet trombocyter är högre än normalt, och ”essentiell”, som kommer från latinet, anger helt enkelt att orsaken är okänd. Produktionen av trombocyter är ökad, vilket i benmärgen, där blodkropparna bildas, syns genom att förstadierna till de mogna trombocyterna är ökade. Förstadiet till trombocyter kallas för megakaryocyter. Typiskt för trombocyterna vid essentiell trombocytos är att de har en mer varierande storlek än normalt. Dessutom är mängden betydligt större än normalt och et bör regleras genom medicinering. 
Sjukdomen är ovanlig och i Sverige upptäcks cirka 80 nya fall varje år. Av dessa är de flesta kvinnor men den förekommer alls inte sällan på män ofta i samband med andra autoimmuna sjukdomar. Sjukdomen förekommer ända från yngre år men är vanligast i 50-60-års åldern. Sjukdomen är inte ärftlig, men i enstaka familjer förekommer flera fall av sjukdomen. Hur mekanismen och principen för detta fungerar och regleras är vi inte medvetna om i dag. Trombocytos är ingen livshotande sjukdom men måste medicineras för att minska de överhängande riskerna sjukdomen för med sig. En PRP-behandling går ut på att trombocyterna i blodet koncentreras och sedan återinjiceras i huden där de skall utföra sin reparation. Det kan vara fråga om artros i ett knä eller en inflammation i hälsenorna eller vid armbågen. Den sistnämnda skadan eller tillståndet kallas golfarmbåge och leder ofta till svåra smärtor i underarmens sena som fäster i armbågsleden. Denna inflammation är mycket ihållande och smärtsam samt svårt att bota med normala cortekoider. I dessa fall kan många gånger en PRP-behandling vara ett utmärkt sätt att lindra symptomen och ofta helt få bort inflammationen. Mekanismen för detta är troligen att trombocyterna ökar kapillärbildningen och verkar kraftigt inflammationshämmande men helt säker är man inte än.

336 ord.

Written by

februari 12th, 2014 at 4:38 e m

Posted in Uncategorized